Кои сме ние?

Сайтът „Денят“ е новинарски сайт с коментарна насоченост, който цели да извлече най-интересното от деня и да го пресъздаде и коментира по задълбочен и оригинален начин.

Смятаме, че голяма част от новините минават покрай нас в един наистина суров вид. Така човек не може да разбере какво точно означават, защо се е случило конкретното събитие и какво следва от това. „Денят“ се списва от професионални журналисти с голям опит.

Сайтът е част от „Марс медия груп“ и е собственост на компанията „Фарма витал“. Можете да се свържете с екипа на редакционния ни мейл info@denyat.net, по телефона 0888 571 981 или на адрес за кореспонденция София 1113, бул. „Цариградско шосе“ 85, п.к. 19, за „Фарма витал“.

Главен редактор:

  • Георги Календеров

Редактори и автори:

  • Марта Савова
  • Кремена Димитрова
  • Елена Атанасова
  • Радост Ангелова
  • Маргарита Асенова